fairtrade hantverk for hallbar utveckling

Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för hållbar utveckling.
De 10 principerna för Fair Trade återspeglar ekologiska-socioekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Hantverk kan uppfylla höga ekologiska kriterier avseende t ex material och produktion, höga sociala avseende t ex jämställdhet, höga ekonomiska avseende t ex förädlingsvärde.

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. Mer än 80% av befolkningen lever i extrem fattigdom. Samtidigt har det en rik och unik flora och fauna att bevara. Madagaskar är ett av världens "biodiversity hotspots". I detta sammanhang framstår Fair Trade hantverk som en exceptionellt bra val.

SDG2015 2030

Globala mål för Hållbar Utveckling 2030
Vid FN-toppmöte 25-27 september 2015 fastställde världens ledare de 17 global målen för Hållbar Utveckling för perioden fram till 2030. (Bild till vänster)
Dessa mål ersätter de 8 milleniemålen som beslutats för perioden 2000-2015.

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Till exempel, Fair Trade princip nummer 1; "Skapa möjligheter till ekonomiskt marginaliserade producenter". Det är helt i linje med SDG nummer 1 ”Ingen fattigdom”. Fair Trade princip nummer 10 "Respekt för natur och miljö" speglar SDG 12 ”Ansvarsfull konsumtion och produktion” samt 13 ”Klimatåtgärder” och 15 ”Liv på jorden”. Ett annat exempel är Fair Trade princip nummer 6, vilket återspeglas av SDG 5 ”Jämställdhet”.
Slutligen, Fair Trade praktiska, dagliga arbete (därtill bedrivet på gräsrotsnivå) återspeglas av SDG 17: ”Partnerskap för målen”.

 

 

extrem fattigdom afrika varldsbanken 2015

Hållbar utveckling Mål nummer 1: Ingen fattigdom
Enligt Världsbanken kommer sannolikt andelen av världens befolkning lever i extrem fattigdom att falla till under 10 % i slutet av 2015. ( Världsbanken använder en uppdaterad beräkningsmodell för extrem fattigdom, nu med ref PPP2011 under 1,90 USD /dag) .

Det finns dock en koncentration av den globala fattigdomen till Afrika söder om Sahara.
Världsbankens karta (till vänster) visar procentuell befolkningen som lever i extrem fattigdom. Ju mörkare färg, desto större procent: vit 0-20 %, gul 20-40 %, orange 40-60 %, röd 60-80 % och mörkröd 80-100 % av befolkningen i extrem fattigdom. (Grått innebär att uppgift saknas.)

Madagaskar är ett värsta fall med 81,8 % av befolkningen i extrem fattigdom (under 1,9 USD/dag).

madagascar extreme poverty millions percentage 1998 2010Dessutom har de miljontals människor som lever i extrem fattigdom på Madagaskar ökat från 1993 till 2010. Detta visas av staplarna i diagrammet (till vänster), de röda prickarna representerar procentandel. Se Världsbanken: Worldbank povertydata website för mer information.

Det bör noteras att inga data ges för åren efter 2010. Madagaskar har varit i en djup politisk - ekonomisk kris med start 2009 och har drabbats av flera svåra cykloner under de senaste åren. Kombinationen har haft stor inverkan på ekonomin som helhet och kanske värst för de redan fattigaste och mest marginaliserade i samhället. Infrastrukturen, t.ex. vägar och elförsörjning, har försämrats dramatiskt. Den procentuella andelen kommuner i landet nåbara via landsväg hela året minskade till 40 % slutet av 2014. I Världsbankens rapport " Doing Business", rankas Madagaskar 188 (av 188 räknade länder ) avseende elförsörjning 2015.

sifaka biodiversity hotspot madagascar

Samtidigt har Madagaskar en av världens rikaste och mest unika flora och fauna att bevara. Madagaskar är, tillsammans med mindre närliggande öar, en av världens "biodiversity hotspots". Nedan några siffror för att beskriva ett…omätbart värde.

Växter: Kärlväxterna uppgår till minst 13.000 arter (möjligen så många som 16.000), varav cirka 90 procent inte återfinns någon annanstans i världen. 8 av 160 växtfamiljer är endemiska, en nivå som inte överträffas av någon annan Hotspot.
Däggdjur: Cirka 90 procent av de mer än 150 däggdjursarter som lever på Madagaskar (och de omgivande Indiska oceanen öar) är endemiska. Dessutom upptäcks nya arter i snabb takt (22 nya däggdjursarter och underarter på Madagaskar de senaste 15 åren). De mest kända däggdjuren på  Madagaskars är lemurer, företrädda av fem familjer vilka är unika för den här ön. 72 arter och underarter av lemurer gör Madagaskar och Indiska oceanen öarna till världsledande Hotspot m a p endemiska primater.
Fåglar: Mer än 300 fågelarter bevistar regelbundet området, varav nästan 60 procent inte finns någon annanstans.
Reptiler: 96 procent av nästan 400 reptilarter finns inte någon annanstans på jorden.
Groddjur: Två endemiska familjer av amfibier: sooglossidae, som finns i Seychellerna och mantellidae, som finns på Madagaskar och Mayotte. 229 av de 230 arterna är endemiska.
Mer om Biodiversity Hotspots (definition, betydelse etc) på CEPF hemsida.

 

Madagaskar behöver hållbar utveckling där ekologi gör den breda bottenplattan på vilken det sociala och ekonomiska byggs.
La Maison Afrique FAIR TRADE förblir passionerat engagerat sedan 1995.
Tackar Dig som bidrar. Fair Trade – A Greater Gift!